• ULOVLIG: Bygget på Ny-Paradis har vært brukt som asylmottak siden 2008. Like lenge har naboene vært i konflikt med eierne av bygget. Kommunen har også slått fast at det er ulovlig bygget. Accurate Eiendom har klaget kommunens vedtak inn til Fylkesmannen.

Driver i ulovlig bygg

Kommunen har i en årrekke påpekt at bygget hvor asylmottaket holder til, er ulovlig bygget om.