Fristes på nett til selvskading

Mange selvskadere bruker nettet til å dele sine erfaringer. Det kan føre til mer selvskading og at folk lokkes til å prøve det, ifølge en norsk studie.