Ingen av bybane-traseene har flertall

Om én måned skal politikerne i Bergen vedta hvor Bybanen til Åsane skal gå. Fremdeles er det helt uavklart hva utfallet blir.