• TRAFF HELSEBØLGEN: I 2002 var verdien for den samlede produksjonen av frukt og bær i Sogn og Fjordane bare en tredel av produksjonen i Hordaland. Nå ligger Sogn og Fjordane langt over sine yrkesbrødre i nabofylket. - Vi traff markedet, sier bærbonde Ola Hopperstad fra Vangsnes. Suksessen startet da man satset på produksjon av kvalitetsbringebær i plasthaller. Sognabær er nå landets største bærprodusent. FOTO: Jan M. Lillebø

Bærbønder fra fortvilelse til rekordinntekt

På 1990-tallet førte billigimport fra Øst-Europa til at bærbøndene i Sogn og Fjordane mistet inntektsgrunnlaget. Satsing på produksjon av kvalitetsbringebær til konsum ble redningen.