• (1/3)
    NYRESTAURERT HUS BRANN NED: - Forsikringsselskapet er neppe særleg glad i meg. FOTO: ARNE HOFSETH

Lynet raserte barndomsminne

Dårlege vêrmeldingar berga hotelleigar Per Ove Pedersen, kona Bodil og eit par barnebarn frå det store marerittet då fritidsbustaden deira på Sleen vart totalskadd av brann natt til sundag.