Foreslår 200 kroner i bompenger

MILJØBOMPENGER: - God idé, sier ekspertene. Foto: Marthe Amanda Vannebo

  • Vi ser frem til å lære av løsningen de planlegger å innføre i London, sier sjef i Vegdirektoratet.
  • Håkon Block Vagle
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

BBC rapporterte forrige uke at London vil kreve 200 kroner i miljøbompenger for å kjøre inn i bykjernen.

Forslaget har skapt stor begeistring hos norske veimyndigheter.

Ifølge Teknisk Ukeblad har Vegdirektoratet allerede invitert londonpolitikerne til Norge.

Nå får ordningen også støtte fra vitenskapelig hold. Samferdselsforsker Terje K. Tretvik ved SINTEF anbefaler Bergen å gjøre som London.

— Dette ingen dum måte å få bukt med luftforurensningen, sier han.

Farlige gasser

Nettopp luftforurensning er årsaken til at britene går brutalt til verks.

I likhet med Bergen, har London alvorlige problemer knyttet til NOx-gasser, hvor mye av utslippene kommer fra dieselbiler.

Gassen er giftig for menensker, og fører blant annet til luftveisproblemer.

Les også

Ett steg nærmere bompengeøkning for dieselbiler

Det britiske miljøverndepartementet har varslet at hovedstaden vil bryte EUs krav til luftkvalitet helt frem til 2030. Dermed risikerer innbyggerne helseskader.

Ønsker avgift

Norske myndigheter håper nå at britene skal vise vei.

— Vi har flere ganger foreslått miljødifferensiert trafikantbetaling i Oslo, og ser frem til å lære av løsningen de planlegger å innføre i London, sier Pål Rosland i Vegdirektoratet til Teknisk Ukeblad.

GIFTLOKK: I 2010 stengte byrådet sentrum for halve bilparken, og fylket satte opp ekstraavganger med dieselbusser. Det var ikke lurt. En dieselbuss slipper ut like mye NO2 som 300 bensinbiler, ifølge Norsk institutt for luftforskning. Foto: Helge Sunde (arkivbilde)

Også Bergen er i myndighetenes søkelys.Senest 3. juli sendte Samferdselsdepartementet brev til Bergen kommune, der de etterlyser forslag til hvordan luftforurensingen fra dieselbiler bør håndteres i byen.

Truer frem miljøvennlige biler

Terje K. Tretvik ved SINTEF mener London-løsningen er et godt alternativ.

De nye miljøbompengene i London vil nemlig først tre i kraft i 2020. Bare eldre bensinbiler og dieselbiler som ikke oppfyller EUs miljøkrav vil bli rammet.

— Ved å varsle en slik avgift fem år i forveien, sørger du for at folk tilpasser seg. Dermed får du byttet ut de eldre, forurensende kjøretøyene til mer miljøvennlige biler, sier Tretvik.

Ifølge SINTEF-forskeren vil dette effektivt begrense de skadelige utslippene.

Han understreker samtidig at miljøbompenger må kombineres med andre tiltak, som raskere og mer tilgjengelige kollektivreiser, for å fungere effektivt.

- God idé, men...

NHH-professor og miljø-økonom Rögnvaldur Hannesson synes det er drøyt å kreve 200 kr i bomringen, men mener intensjonen er god.

— Dette er en god idé. Luftforurensning er et helseproblem i Bergen, og en avgift vil senke utslippene, sier professoren.

VEI: Professor Rögnvaldur Hannesson etterlyser mer veibygging. Foto: Elias Dahlen

Hannesson mener likevel at ordningen har svakheter.— Lastebiler, tungtrafikk og andre kilder står for en betydelig del av utslippene. Skip forurenser mye, men vil ikke bli omfattet av veiavgiften. Tungtrafikken vil neppe slutte å bruke diesel, selv om Bergen øker prisen.

Dermed kan effekten av en lokal avgift bli begrenset, mener professoren. Han viser også til at tiltaket ikke vil løse de akutte luftproblemene, fordi bilparken må byttes ut over flere år.

Ønsker vei rundt Bergen

Ifølge Hannesson ligger den viktigste løsningen i å ruste opp veinettet.

— All trafikk kanaliseres gjennom Danmarks plass, og det gir oss luftproblemene. Svaret er å avlaste området. Det bør vi gjøre ved å bygge tunnel gjennom Ulriken, samt nye veier som leder trafikken utenom bykjernen, sier Hannesson.

Han erkjenner likevel at dette er langsiktige prosjekter.

— I mellomtiden kan man bruke miljøbompenger. Men også det vil virke trengt, fordi folk må få tid til å skifte ut bilene, sier professoren.

Hva mener du? Diskuter i kommentarfeltet under:

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

  1. Byer kan få lov til å forby dieselbiler

  2. Mindre trafikk inn mot sentrum

  3. Reisen til Bomstjernen

  4. Nå blir Bergen-Oslo 20 minutter kortere

VEIPRISING: London har hatt rushtidsavgift i snart ti år. I rushtiden koster det litt over 100 kroner å kjøre inn i sentrum. Nå ønsker ordfører Boris Johnson å kreve inn enda en hundrelapp fra forurensende biler. Foto: REUTERS

BT anbefaler

Varsler nye tiltak for Bergen – flere av dem påbud

Tirsdag legges det frem en ny korona-forskrift.

LES SAKEN