• TRONGT OM PLASSEN: Ifølgje bebuarane ved Sælenveien i Fyllingsdalen nyttar mange vegen som gjennomfartsveg i rushtrafikken. - Folk kjenner seg skikkeleg utrygge når dei går på vegane, seier FAU-leiar Marit Wallevik i Sælen Oppveksttun.

«Denne vegen er ikkje særleg farleg eller vanskeleg»

I fleire tiår har bebuarane langs Sælenveien stått på for å få kommunen til å prioritere vegen, men lite har skjedd.