• MULIG EBOLA-UTBRUDD: Mens Monica Hauge Skaten fra Stord lå innlagt på sykeus i Accra i Ghana, døde en amerikansk pasient. Det var mistanke om Ebola-smitte hos den døde. Helsepersonellet på sykehuset som behandlet amerikaneren hadde også fysisk kontakt med Skaten. FOTO: PRIVAT

Sendt hjem med høy feber fra Vest-Afrika

Monica Hauge Skaten ble sendt hjem til Stord fra Ghana med vanlig passasjerfly, etter å ha blitt behandlet på et sykehus med mulig Ebola-utbrudd.