• LITE FORBEREDELSE: - I kassen heller dere vann, og så litt skummet melk, forklarer lærer Peter Jensen til annenklassinger ved Christianshavns skole i København. Han vil gjøre et forsøk i den første naturfagstimen i år. For resten av skoleåret er han bekymret for at lærerne får mindre tid til å forberede timer. - Det gjør det vanskeligere å heve kvaliteten på undervisningen, sier han. FOTO: Paul S. Amundsen

Her er norske læreres mareritt

Mens lærere i Norge streiker for retten til å styre egen arbeidsdag, har danske lærere tapt kampen. Nå skal de være mer i klasserommet, men er redd de ikke får tid til å gjøre jobben sin godt nok.