• SNUR KULTUREN: - Målet er at hver enkelt kvinne skal føle seg trygg og ivaretatt, og oppleve at de blir hørt og sett i møte med oss. Tilsynssaken ga oss en mulighet til å se på flere områder vi kunne bli bedre på, sier klinikkdirektør Ingrid Johannes Garnes (58) ved KK. FOTO: Rune Sævig

Nå tror hun KK er på rett vei

Etter en svært kritisk tilsynsrapport fra fylkeslegen må Kvinneklinikken nå gi et endelig svar på hva de har gjort for å rette opp. - Vi har sviktet noen, sier klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes.