• ELITESJEFEN: - Spesialstyrkene skal bestå av de beste soldatene vi har, sier den ferske sjefen for Norges spesialstyrker, kontreadmiral Nils Johan Holte. Her deler han ut medalje til en soldat som har deltatt i utenlandsoppdrag. FOTO: RUNE HÅVERSTAD, FORSVARETS MEDIESENTER FOTO: Rune Håverstad/Sjøforsvaret

Sjef for Norges beste soldater