- Staten er ingen enkel motpart

Foreldre til funksjonshemmede barn må ha stor utholdenhet for å kjempe mot staten, mener advokat Thomas Roander. Han har jobbet med skadeerstatningssaker i 12 år, og var prosessfullmektig for Mikal og foreldrene.