• INTERNASJONALT: Florian Mantz er én av ti stipendiater på Institutt for data og realfag på Høgskolen i Bergen. Seks av dem er utenlandske statsborgere. Kina, Polen, India, Bangladesh og Tyskland er representert. FOTO: Vegar Valde

Norge får ikke beholde kloke hoder

Halvparten av dem som kommer til Norge for å ta doktorgrad, har forlatt landet to år etter disputasen.