Håper Ipad kan løse flygåten

Ulykkesgranskere har bedt Apple om hjelp etter Voss-ulykken.