— Det var for få renholdere på for mange kvadratmeter. Til slutt gikk det på arbeidsmiljøet løs, sier rektor Lin Holvik ved Nordahl Grieg videregående skole.

Hennes skole var en av tre som i 2010 ble del av et prøveprosjekt med konkurranseutsatt renhold. Et privat renholdsfirma skulle gjøre jobben som skolens egne renholdere normalt gjør. Målet var å spare penger.

— Det gikk bare ikke hos oss. Vi prøvde å få det til å fungere, men jeg måtte til slutt be om det var mulig å gå ut av prøveprosjektet, sier Holvik.

Nå er prøveprosjektet evaluert, og 20. mai skal fylkesutvalget vedta den videre skjebnen til renholdet ved de videregående skolene.

Billigere, men dårligere

Fylkesrådmann Rune Haugsdal skriver i sin konklusjon at erfaringene med prøveprosjektet er delte.

«Rent økonomisk kan det se ut til at leierenhold er litt gunstigere enn eget renhold», skriver han - men understreker at tallene ikke er helt sammenliknbare, fordi renholdstjenesten i fylkeskommunen ikke er organisert som en egen enhet.

Når det gjelder kvaliteten på renholdet, er erfaringene dårligere. På to av skolene, Bjørgvin vgs. og Årstad vgs., beskrives renholdet som det private firmaet utførte som «tilfredsstillende». På Nordahl Grieg vgs. var derimot renholdet svært dårlig, heter det i evalueringen.

Haugsdal råder fylkespolitikerne til å bruke egne, ansatte renholdere i fremtiden som hovedregel. Det samme gjelder ved andre fylkeskommunale enheter, som for eksempel administrasjonen i fylkesbygget i Lars Hilles gate.

Skulle spare

Ved Bjørgvin vgs. anslår fylkesrådmannen at gevinsten ved å leie inn private firma var rundt 300.000 kroner i året. For Årstad vgs. er det vanskelig å anslå noen gevinst, fordi årene har vært preget av mye ombygging. Nordahl Grieg vgs. skulle i utgangspunktet spare én million kroner i året på privatiseringen.

«Kvaliteten på tjenesten har derimot vært særdeles dårlig og mangelfull. Det har vært av en slik karakter at det økonomiske aspektet ikke vil være mulig å vurdere.» skriver Haugsdal og fylkesdirektør for opplæring, Svein Heggheim.

- Regnet feil

Firmaet som fikk kontrakten på renholdet ved Nordahl Grieg vgs., TOMA, forklarer den dårlige leveringen med at de hadde regnet feil på det leverte tilbudet, og ikke skjønte hvor stort omfang kontrakten besto av. Opplæringsavdelingen bekrefter at TOMA lå langt under de andre på pris.

Feilvurderingen førte til at firmaet ikke klarte å levere etter kontrakten, og høsten 2013 avsluttet fylkeskommunen avtalen med TOMA og ansatte i stedet egne renholdere på skolen.

Lykkelig snuoperasjon

— Nå har vi fem heltidsansatte renholdere, og er veldig lykkelige med det. De får et langt mer personlig forhold til skolen og sine kolleger, og vi opplever at renholdet er langt bedre, sier rektor Lin Holvik.

Hun roser fylkeskommunen for å vise pragmatisme i saken.

— Vi aksepterer at vi må gjennomføre politiske vedtak, og det prøvde vi virkelig lenge. Men dette er et svært bygg med nesten 1000 elever og ansatte, og enormt med besøk. Vi er helt avhengig av å ha det rent og ryddig for at det skal fungere, sier rektoren.