Skylder på staten

Byråd Dag Inge Ulstein mener lav statlig bostøtte er den viktigste årsaken til at Bergen blir stadig mer klassedelt.