Byombudet beklager

Byombud Erik Dahl sier han legger seg langflat for kritikken. Han vedgår å ha sviktet Henrichsen.