• «NOKSÅ UENDRET»: - Det er åpenbart alvorlig hvis politiet ikke gjør jobben sin skikkelig på dette feltet, sier Stolt-Nielsen. I rapporten som er overlevert hordalandspolitiet poengteres det at situasjonen ved avsnittet fremstår «nokså uendret» siden en tilsvarende inspeksjon for over fem år siden. FOTO: ODD E. NERBØ

Mener politiets jakt på hvitsnipp-forbrytere svikter

Hordalandpolitiets kamp mot alvorlig økonomisk kriminalitet står til stryk på flere områder, ifølge førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.