Vil unngå rettssaker

Kim Heger har behandlet 26 saker der stat og kommune har vært uenige om barnevernstiltak.