PUSTEPROBLEMER: Surere hav fører til at hummerlarvene ­utvikler krøll på skallet, ­unormale klør og andre misdannelser. Det kan bl.a. gi hummeren pusteproblemer senere i livet. Arkivfoto: BT

HUMMER: Tilhører en eldgammel dyregruppe som har måttet tåle store temperatursvingninger og hvor surt havet er. Betyr det at hummeren er godt rustet til å takle den ventede havforsuringen?For å undersøke dette ble hummerlarver plassert i havet anno 2100 og 2200. Larvene ­utviklet krøll på skallet ­unormale klør og andre misdannelser. Det kan gi pusteproblemer eller virke hemmende senere i livet når hummeren skal finne mat og partner. Også svømmeevnen blir påvirket, noe som trolig gjør det vanskeligere å rømme unna rovdyr.

SEN UTVIKLING: Surere hav fører til at kamskjellarver får deformerte skall, unormalt sen utvikling og økt dødelighet. Arkivfoto: Scanpix

KAMSKJELL: Skallet er en viktig støtte for musklene som de små kamskjellarvene bruker til å spise og svømme. Skallet ­beskytter dem også fra å bli spist av andre. Etter bare syv dager i vann med de ­pH-verdiene som er forventet i det åpne havet om 50 til 200 år, fikk kamskjellarver deformerte skall, unormalt sen utvikling og økt dødelighet. En art kan bare overleve over tid dersom tilveksten i bestanden er større enn dødeligheten. I et surere hav risikerer kamskjellene å havne under denne kritiske grensen, og bestanden kan dø ut.

TÅLER BRA: Krill fra den sørlige delen av Norskehavet ser ut til å tåle surere hav. Det gjenstår å se om nordlige nøkkelarter av krill vil reagere på samme måte. Arkivfoto: Havforskningsinstituttet

KRILL: Viktige fiskeslag som torsk, lodde og sild spiser mye krill. Krillen selv konsumerer store mengder planteplankton. Slik skapes det en kort og effektiv næringskjede, som samtidig er sårbar dersom ett av nivåene skulle svekkes. Krill fra den sørlige delen av Norskehavet ser ut til å tåle de pH-verdiene som er ventet rundt århundreskiftet; det er verken påvist økt dødelighet eller negative effekter på vekst, skallskiftene eller svømme­evnen.

Men nord­områdene påvirkes trolig hurtigere av havforsuring enn varmere farvann, og det gjenstår å se om andre nordlige nøkkelarter av krill vil reagere på samme måte som den undersøkte sørlige krillen.

Kilde: Ann Lisbeth Agnalt, Sissel Andersen, Padmini Dalpadado ved Havforskningsinstituttet