• MENNESKEHANDEL: Disse plakatene er fra flyplasser i Sverige, Tyrkia og Malaysia. Statsadvokat Rudolf Christoffersen mener at tilsvarende plakater bør opp på norske flyplasser for å avsløre menneskehandel.

Vil ha slike plakater på Flesland

Slike plakater bør komme på norske flyplasser, mener statsadvokat Rudolf Christoffersen.