• RINGER INN: Brannvesenet har fått flere meldinger fra folk som frykter storbrann på Fitjar. Men det er kontrollert bråtebrann. FOTO: Ove K. Helland

Kontrollerte bråtebranner

Brannvesenet får lørdag formiddag mange brannmeldinger fra folk i distriktet som har sett voldsom røykutvikling.