Verner om Ringeriksbanen

Samferdselsminister Marit Arnstad avviser at Ringeriksbanen er lagt på is.