Vil ikke ha Bergen og Stavanger i samme distrikt

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland mener et felles politidistrikt for stor-Vestlandet ikke er en god idé.