• IKKE MIDTREKKVERK: På E16 mellom Bergen og Voss er det mange ulykker. Veien er ikke bred nok til å ha midtrekkverk. Det settes i gang arbeid med en helt ny vei. ILLUSTRASJON: ERLEND LANGELAND HAUGEN FOTO: Haugen, Erlend Langeland

Midtrekkverk i 2012: 0 meter

Heller ikke til neste år kommer det midtrekkverk til Hordaland og Sogn og Fjordane.