Slik kan Sognefjorden kryssast

Lange flytebruer, nedseinka tunnelar og rundkøyringar midt på fjorden. Velkommen til ein ferjefri Sognefjord.