Bufetat: - De oppfyller kravene

Bufetat mener Boenheten AS fungerer godt som barnevernsinstitusjon.