• SYKKEL: Slik ser kommunen for seg at en bybane og sykkeltrasé kan kombineres på Bryggen. FOTO: NORCONSULT

Bygger sykkeltunnel til Åsane

Alle bybanetraseene fra NHH til Åsane innebærer samtidig bygging av sykkeltunnel.