• MISTET HENGER: Denne bilen mistet hengeren og skapte køer på Sotrabrua. FOTO: RUNE BERENTSEN

Trafikkulykke på Sotrabrua

Det er meldt om en trafikkuhell og køer på Sotrabrua.