Lange køer fra Åsane

Fløyfjellstunnelens sørgående løp var stengt i timevis på grunn av et løst skilt.