Avfeiar Sivilombodsmannen

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) «gjev ikkje ved dørene». Endå ein gong avviser han at det er gjort nokon feil i kraftlinesaka frå Hardanger.