Vil endevende fødetilbudet

Mange av landets fødeavdelinger er ikke sikre nok, og må omgjøres til fødestuer. Fødetilbudet i Odda og Lærdal må reduseres, slår Helsedirektoratet fast.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

— En god del av fødeavdelingene tilfredsstiller ikke våre krav til kompetanse. Enten må de styrkes, eller omgjøres til fødestuer, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

I dag offentliggjør Helsedirektoratet rapporten «Et trygt fødetilbud». Den beskriver hvordan landets fødetilbud i fremtiden bør organiseres. Det kommer også helt nye krav til kvalitet.

Nå er det ikke lenger antallet fødsler som skal avgjøre status på fødestedet, men hva slags kompetanse og bemanning man har.

Helsedirektoratet går inn for at såkalte forsterkede fødestuer legges ned. Slike finnes i Lærdal og Odda, samt i Lofoten.

  • Vi ser at de i for liten grad lykkes med å ha stabilt personell i beredskap. Det blir for sjelden bruk for legekompetansen til at man får nok trening i å bruke den på en fornuftig måte, sier Larsen.

- Umoralsk

Å redusere Lærdal til fødestue er helt nødvendig, mener Britt Eide, nylig avgått klinikksjef ved Kvinneklinikken på Haukeland. Hun har sittet i utvalget som har laget rapporten.

  • Vi har verken nok leger eller penger til å ha fire-fem legestillinger knyttet til føden i Lærdal. Det er helt umoralsk etter mitt syn, sier Eide.
  • Å bruke så mye penger på så lite, er uanstendig, legger hun til.

Anbefalingen fra utvalget er at de tre forsterkede fødestuene reduseres til fødestuer. Det betyr at de skal styres av jordmor.

En forsterket fødestue har gynekolog eller kirurgberedskap for hastekeisersnitt 24 timer i døgnet.

  • En forsterket fødestue gir ikke god nok ekstra sikkerhet til å ha andre fødsler der enn ved ordinære fødestuer, sier helsedirektør Larsen.

Både Helse Fonna og Helse Førde tar Helsedirektoratets rapport med fatning.

  • Over tid ønsker vi at Odda skal bli vanlig fødestue, fordi det er vanskelig å rekruttere leger til å gå vakt her, sier klinikksjef for kvinne og barn i Helse Fonna, Kjell Magnar Mellesdal.

Helse Førde tenker på å legge ned hele fødetilbudet ved Lærdal.

  • Hvis det vi har lagt frem ikke blir gjennomført på grunn av politiske omstendigheter, får vi ta innover oss det direktoratet sier, sier informasjonssjef Arne Eithun.

Krav til kompetanse

Alle fødsler der man har mistanke om at det kan bli komplikasjoner, skal heretter skje ved fødeavdelinger.

En fødeavdeling skal ha gynekolog på vakt. Det skal også være anestesipersonell til stede, samt tilgang til både laboratorium og blodbank.

  • Har man mistanke om mer alvorlige komplikasjoner for barn eller mor, stiller vi også krav om at sykehuset skal ha kompetanse på nyfødt og intensiv medisin. Det må også være barnelege på vakt, opplyser helsedirektøren.

Stort økonomisk løft

Helsedirektøren ønsker ikke å si noe om hvor mange fødestuer eller avdelinger vi bør ha i Norge, og overlater det til helseforetakene å vurdere. Men han sier at det ikke ligger noe økonomisk aspekt bak rapporten.

  • Disse endringene må skje innenfor de økonomiske rammene i helsevesenet. Velger helseforetakene å øke bemanningene ved fødeavdelingene fremfor å redusere til fødestue, vil det selvsagt koste penger, sier Bjørn-Inge Larsen.

Hva mener du om sykehusstriden? Si din mening her.

Publisert

Les mer om dette temaet