Fant bildører på kantarelltur

Sjekk hva som møtte turgåer på soppjakt.