Krasj i Arna

Kollisjon mellom bil og moped i Indre Arna.