Svenskeinvasjon i Sogn og Fjordane

Fleire svenske enn norske søkjarar til ledige stillingar i Sogn og Fjordane.