- Vannet sildret nedover trappen

Store vannskader etter lekkasje i Soho-bygget i Håkonsgaten.