• - TÅPELEG: Høgremann og nynorskbrukar Arne Hjeltnes meiner det er unødvendig å bruka tid på å gjera nynorsk valfritt også på ungdomsskulen. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Nynorsk-opprør i Høgre

Høgre-politikarar i Hordaland fryktar at radikale forslag om sidemål kan øydeleggja for partiet i valkampen.