Krasjet i midtrabatten

Sjåføren tatt hånd om av ambulansepersonell etter ulykke på vestre innfartsåre.