• IRRITERT: Monica Mæland likar svært dårleg at Bergen Næringsråd prøvar å så tvil om behovet for Skansetunnelen. Ho meiner den er like viktig som Bybanen. ARKIVFOTO: KRISTIAN JACOBSEN

Mæland irritert etter tunnelutspel

Byrådsleiar Monica Mæland meiner Bergen næringsråd trugar utbygginga av Bybanen når dei ikkje lenger vil byggje biltunnel frå Festplassen til Sandviken.