Ikke krav om å kunne språket

I dag stilles det ingen formelle krav til norskkunnskaper fra myndighetenes side hos europeisk helsepersonell som skal jobbe i Norge.