Første nye tog på plass

Det første av 50 nye togsett er på plass i landet. I 2012 settes den nye togtypen inn i tjeneste, først på strekningen Skien-Lillehammer.