Fullstendig fulle fengsler

Flere varetektsfengslinger gjør at det ikke er ledige plasser ved noen lukkede fengsler i Norge. Nå frykter kriminalomsorgen ny soningskø.