• DOF har på oppdrag frå Statnett tråla bunnen på Hardangerfjorden. ARKIVFOTO: Eirik Brekke

Ein kabel-autostrada med rasfare

Det er fullt mogleg å leggje sjøkabel frå Eidfjord til Norheimsund. Botnen av Hardangerfjorden er paddeflat. Men fleire område i fjorden kan vere rasutsette.