Vil strupe trafikken her

Kommunen åpen for å stoppe krysstrafikken på Danmarks plass.