Flesland-sjef landa på Stord

Tidlegare lufthavnsjef på Flesland, Dag Aksnes (52) er ekstraordinært kasta inn som styreleiar for flyplassen på Stord.