Sjekket drivende båt

Hovedredningssentralen undersøkte båtfunn i Bjørnefjorden.