Søndagsskolen reddet

Pengekrisen i søndagsskolen er avverget. Gavene strømmer inn.