• BUSSKØ: Tirsdag ettermiddag i verste rushtid går vi på leiting etter sjåfører som setter rutetid foran billettpenger. FOTO: Tor Høvik

På jakt etter gratispassasjerer

Oppdrag: Gå ut og se om bussjåfører lar busspassasjerer kjøre gratis for å holde rutetidene.