• SALTING: Det skal saltes i natt. Ikke alle er like glade for alt saltet på veiene. Noen mener det bare blir glattere nå det saltes i sterk kulde.

Strøbilene salter i natt

Det er stedvis glatt, så det skal saltes i natt.