Preiket som «Jan Herwitz»

«Pongsliten» og «fullskjeten». Gamle bergenske ord og uttrykk er nye for de fleste!